Partiosanasto

Partiolaisten puhe saattaa kuulostaa helposti ulkopuoliselle hieman kummalliselta. Tässä on pieni listaus yleisimmistä partiotermeistä.

Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmän (lauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Hallitus = Lippukunnan päättävä elin, johtaa lippukunnan toimintaa yhdistyksen syys- ja kevätkokousten välillä. Jäseniä hallituksessa on lippukunnan sääntöjen mukaan 9-14.  

Johtis = Johtajiston kokous, joka järjestetään noin kerran kuukaudessa.   

Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Kämmeköillä koloja on Runosmäessä, Raunistulassa, Pallivahassa sekä Halisissa.

Kämmetsä = Lippukunnan erätaito-ohjelma.

Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Leiri = Yli kolme yötä kestävä partiotapahtuma, joka järjestetään yleensä kesällä, mutta myös talvisin.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat paikallisyhdistyksiä ja Maarian Kämmekät ovat yksi Suomen monista lippukunnista.

Lippukunnanjohtaja = eli LPKJ, on yhdistyksen puheenjohtaja ja vastaa koko lippukunnan toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa.  

Lounais-Suomen Partiopiiri = Partiopiiri johon kuuluvat Lounais-Suomen alueen lippukunnat.  

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa. Lisätietoa partioasusta löydät Vanhemmille-välilehdeltä.

Partiojohtaja = Partiojohtaja-peruskurssin suorittanut yli 18-vuotias partiolainen.  

Partioparaati = Keväisin järjestettävä tapahtuma, jossa kuljetaan partioasu päällä ja näytetään, kuinka iso ja hieno harrastus partio on. 

Pirtsari = Maarian Kämmeköiden lehti, Pirtinavain. Julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa. Kämmeköiden huivi on sininen ja huivimerkissä on liila Maarian Kämmekkä -kasvi harmaalla pohjalla.

Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. Me kuulumme Lounais-Suomen partiopiiriin.

Robert Baden-Powell = Eli ”B-P” on kansainvälisen partioliikkeen perustaja.

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.

Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Kämmeköissä toimii sisuryhmä, lisätietoja täältä.

Sudenpentu = 7–10-vuotias partiolainen.

Suikka = Lippukunnan oma päähine, jota käyttävät partioasun kanssa kaikki seikkailijoista ylöspäin. Myynnissä partioparaatipäivänä.   

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.

Tarpojaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Vaeltajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 22-vuotias.

Väiski = Päähine, jota sudenpennut eli 7-10-vuotiaat partiolaiset, käyttävät partioasun kanssa.

Yhdistyksen kokous = Lippukunnan korkein päättävä elin, joka kutsutaan sääntömääräisesti koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.